Inspiration, Kulörkombinationer

20-talsvillan (1920-tal)

Stående locklistpanel med gul eller grågrön kulör var vanligt vid den här tiden. Brutet vitt på foder och röda fönster är typiskt för stilen.