Träfasad

Badhus 200 meter ut i Öresund

Anläggningen byggdes 1898 av käppsfabrikanten C H Richter, men förstördes av den så kallade julorkanen 1902 och fick byggas upp på nytt. I samband med Baltiska utställningen 1914 hölls tävlingar i simning och vattenpolo vid badhuset.
1999 fick det gamla badhuset Ribbersborg i Malmö en välbehövlig renovering. Vi fick förtroendet att, utifrån små färgflagor ta fram originalkulörerna från 1904 så att huset kunde återställas till ursprungligt skick.