Category Archives: Fönster & dörrar

Interiör Lunds Universitet

Detta rum finns i Lunds Universitets huvudbyggnad från 1880-talet. Vid renovering 2003 bestämde man att återskapa arkitekt Helgo Zettervalls originalfärgsättning. Alla snickerier och putsytor var ursprungligen målade med  linoljefärg. Med utgångspunkt från små framskrapade originalfärgs ytor blandade vi till alla kulörer.

Perssons hörna i Malmö, trapphus.

Mitt över kanalen i Malmö hittar vi detta sekelskifteshuset. När trapphuset skulle få en välbehövlig uppfräschning så var målet att återställa färgnyanser, snickerier och marmoreringar. Uppdraget utfördes av målarmästare Björn Dahlberg i Malmö som har samarbetet med oss i mer än 20 år.

Universitetshuset i Lund

En bild från arbetet med renoveringen interiören av Lunds Universitets huvudbyggnad från 1880-talet. Målet med renoveringen var att så långt det var möjligt återskapa originalfärgsättningen. Med hjälp av färgflagor blandade vi fram rätt färgkulör till både snickerier och de putsade ytorna.

Fönstermålningtest under 10 års tid

Köpenhamns Målarlaugs Fönsterprojekt på Amaliegade 3 i Köpenhamn är unik. 2001 målade man sina fönster med ett 10-tal olika färgsystem allt ifrån plastfärg till linoljefärg. Testet gick ut på att undersöka vilken färgtyp som klarade sig bäst på fönster under 10 års exponering. Man bedömde bland annat, sprickbildning, avflagning, mögel mm. 2011 redovisade man slutresultatet […]