Category Archives: Metall

Järnkamin

Den här kaminen är behandlad med vår Grafit linoljefärg utspädd med cirka 20% terpentin. Denna blandning är lätt att applicera och framhäver alla reliefer i det dekorerade järnet. Måla tunt! All spissvärta innehåller pigmentet grafit som är ett mineraliskt kol. Grafit ger en vacker gråsvart järnkänsla.

En grind målad med järnmönja

Järnmönjan bildar som blymönjan en tät yta, men är helt giftfri. Järnmönja är inte korrosivt och dessutom galvaniskt helt passivt eftersom hematiten är färdigoxiderad. Järnmönja går som sagt alldeles utmärkt att använda på både trä och järn. Och det går alldeles utmärkt att måla på järnmönja. Vill du veta mer om järnmönja? Gå in på […]