Träfasad

En riktig grosshandlarvilla

Fasaden är en blandning av 50% Vit Titan-Zink och 50% Varmgrå standardkulör. Fönsterfoder med ren Varmgrå och de röda fönsterna med vår standard 1A-222 Järnoxidröd mörk