References, Windows & doors

800 square meters of art

Sessionssalen i Kristianstads nya kommun- och regionhus är placerad som en egen kropp inne i kvarteret och salens fyra “ytterväggar” gestaltas av konstnär Christian Partos “Utsikt”, en vy över Skåne från ovan. Konstnären önskade att vi skulle hjälpa honom att tillverka en matt linoljelasyr som gav illusionen av ärgad koppar.