Curious

Kungliga slottet, Stockholm

Inför kronprinssenans Victorias bröllop med prins Daniel fick stora delar av Stockholm en uppfräschning. Så även metallstaketen runt kungliga slottet i Stockholm.