Putsad fasad

Flerfamiljshus, Lund

2003 då fick fasaden till den här fastigheten upp uppfräschning. Allt utom det röda teglet är målat med linoljefärg.