Klassiska kulörkombinationer

Här hittar du klassiska kulörkombinationer.

Gult och rött tegel

I slutet av 1800-talet blev tegel ett av de vanligaste byggnadsmaterialen. Klassiska och vackra kulörer på fönster och trädetaljer är

Vitkalkade hus

Putsade vitkalkade hus är typiskt för de öppna landskapen i Skåne och på Gotland. Kulörer på fönster och dörrar till

Moderna villan (nutid)

Riktigt mörka fasadkulörer, som var på modet för 100 år sedan har fått en renässans på senare år och hittas på

Röda stugan (1750-1800-tal)

Den rödmålade stugan är en av de äldsta svenska färgsättningarna på hus med träfasad, men ock- så en av de

Nationalromantik (1910-tal)

Den nationalromantiska färgsättningen hämtade sin inspiration ur den svenska allmogen. Rödmålade och tjärsvarta fasader skulle ge en känsla av genuinitet

Nationalromantik (1910-tal)

Den nationalromantiska färgsättningen hämtade sin inspiration ur den svenska allmogen. Rödmålade och tjärsvarta fasader skulle ge en känsla av genuinitet

Gröna hus, ljus (1800-tal, sekelskifte)

Ljusa fasadkulörer åt det pastelliga hållet var vanligt runt förra sekelskiftet. Ribbangrön som används i färgsättningen nedan är en återskapad orginalkulör

Gröna hus (1800-tal, sekelskifte)

En lite mer mättat grön kulör som kan hittas på hus från sent 1800-tal och sekelskifte. Gärna med snickeridetaljer som

Rosa hus (1800-tal, sekelskifte)

Rosa fasader återfinns historiskt. Dels i 1800-talets hyvlade träfasader, som då blev allt vanligare, men även senare runt förra sekelskiftet.