Träfasad

Landshövdingehus i Göteborg

Ett av flera Landshövdingehus som är typiska för Göteborg. När det var aktuellt med renovering trä- såväl som putsad fasat för denna fastigheten så valde man att måla fasaden med linoljefärg.