foto_linoljefaltLinoljan som vi använder utvinns alltid genom kallpressning. Metoden att pressa ut oljan ur linfröet utan föregående upphettning ger ett mindre utbyte men i gengäld en renare och klarare produkt.

Den nypressade linoljan kallas kallpressad rå linolja och den lagras minst ett halvår före användning. Vid lagringen sedimenterar slemämnen och faller till botten.

Den klara rena oljan tappas av och är nu färdig att tas i bruk. Den råa oljan har en oöverträffad förmåga att tränga in i underlaget då dess ytspänning är lägre än vatten. Det behövs ingen föregående upphettning av oljan för att inträngning ska ske. Denna egenskap gör den lämplig att använda utomhus i grundstrykningar.

Vi använder också denna olja vid tillverkning av våra konstnärsoljefärger. Den råa linoljan torkar förhållandevis långsamt. För att förbättra torkegenskaperna lärde man sig tidigt i historien att upphetta den. Denna process kallas i dagligt tal för kokning och produkten benämns kallpressad kokt linolja.

I den kokprocess vi använder oss av upphettas oljan till ca 140 grader och det tillförs även syre och olika metallsalter för att göra den mer reaktiv. Oljan är aningen tjockare än den råa, men har även den mycket goda vidhäftning och inträngningsegenskaper. Vi använder denna olja som bindemedel i vår färg.

Vi förädlar också den råa linoljan genom att använda oss av en mycket gammal metod som består i att utomhus, under flera månader, utsätta oljan för naturligt solljus och syre. I processen oxiderar och tjocknar oljan samt bleks av solljuset.

Oljan kallas soloxiderad linolja och har sin användning som tillsatts till färgen vid slutstrykning för att förbättra glans, utflytning och torkegenskaper.