Det finns gott om anledningar att välja linoljefärg. Den är dryg och har god täckförmåga. Den lägger sig inte bara på ytan – den tränger in och skyddar. Den torkar långsammare än andra färger men inte så långsamt som du tror – en fördel när du vill ha ett vackert och hållbart resultat. Varken linoljefärgen eller förpackningen innehåller plast, till skillnad från exempelvis vattenburna färger.

Vita kulörer (8)

Grå kulörer (13)

Gula kulörer (8)

Röda kulörer (9)

Blå kulörer (7)

Gröna kulörer (11)

Bruna kulörer (5)

Svarta kulörer (4)

Räcker längre

Brädorna illustrerar proportionellt hur långt akrylat respektive linoljefärg räcker. Linoljefärg räcker alltså till ungefär dubbelt så stor målad yta som akrylatfärg. Akrylatfärg räcker till ca 7 kvm per liter. Linoljefärg räcker till ca 15 kvm per liter färg. Har du känt vikten på en burk linoljefärg? Prova, du blir överraskad!

Bättre för miljön och ditt hus

Linoljefärg är en hållbar produkt baserad på den naturliga linoljan, pigment och torkmedel. Den är dryg och sparar därmed resurser i flera led. Även underhållet är resurssnålt eftersom det ofta räcker att olja ytan när den blivit utsatt för sol och vind. Varken färgen eller våra förpackningar innehåller plast – ett problem som växer till en av våra stora utmaningar när det kommer till miljön. Dagens vattenbaserade färger innehåller plast och kan vara den enskilt största källan till mikroplaster i havet. Med jordvärme, solceller och vindkraft är vår produktion i det närmaste självförsörjande på miljövänlig el.