1+1 blir 2

Är det så enkelt? Nej, inte riktigt. Basingredienserna i Ottossons linoljefärg är förvisso linolja och färgpigment som bearbetas mekaniskt till en homogen färg, men som tillverkare blir vi snabbt medvetna om variationerna på både linolja och färgpigment. Det finns kallpressad och varmpressad linolja, den kan vara lagrad eller filtrerad och pigmenten är dessutom av olika kvalitet. Därför lägger vi på Ottosson stor vikt vid att våra produkter består av de bästa materialen för att i slutändan ge det bästa resultat på huset, staketet, snickerierna, fönstret eller vad du funderar att måla på.

Går du i tankar kring att måla med linoljefärg? Här följer en grundkurs i varför du bör använda linoljefärg.

1. Linoljan är fenomenal att förstärka underlaget

Den gyllene linoljan kan användas till mycket, som till exempel matlagning och färgtillverkning, och förutom att den är ganska hälsosam så har den en fantastisk stärkande egenskap tack vare dess uppbyggnad i små, små molekyler. Dessa molekyler tränger in i träets celler, putsbrukets små håligheter och metallens yta. Tack vare dess låga viskositet så skyddar den träet från röta, metall från korrosion och fukt från att tränga in i puts och sten och skyddar och förstärker ytan. Kombinerat med linoljans renhet ger den en hög vidhäftning och resultatet av linoljefärg blir en målad yta som klarar både påfrestningar och slitage.

2. Färgen blir billigare i längden

Räknat per liter är linoljefärgen lite dyrare än konventionella färger, men vi väljer att räkna med hur långt varje liter räcker. Våra tester visar att en liter linoljefärg täcker ungefär två till tre gånger så stor yta jämfört med motsvarande mängd konventionell färg som är baserad på vatten eller alkyd. Delvis kan det förklaras med att linoljan, till skillnad från vattenbaserad färg, inte dunstar. Vår linoljefärg innehåller även en stor volym pigment vilket gör den dryg att måla med. Kostnaden påverkas också av faktorer som hur ofta du behöver måla om. Tack vare linoljans inträngande förmåga så minskar behovet av underhåll och istället räcker det oftast att stryka med ny linolja för att få upp lystern.

3. Rätt förhållanden ger kortare torktider

Ja, vissa andra färgtyper torkar snabbare, men se till att ha rätt förutsättningar när du målar med linoljefärg så kortar du torktiden. Avgörande för torkprocessen är tillgången på värme, syre och god luftgenomströmning och vid målning inomhus är det viktigt att låta linoljan få oxidera, vilket händer i reaktion med syre. Så öppna fönster och dörrar och se till att ha en god luftcirkulation. Vid gynnsam väderlek utomhus kan linoljefärg få en torr filmyta på ungefär tio timmar. I stort sett kan torktiden variera mellan 12-36 timmar. Ha tålamod med färgen och tänk på att måla i tunna lager.

4. Traditionella, naturliga pigment

Vi på Ottosson använder både organiska och oorganiska pigment. De kommer från naturen men skiljer sig på några sätt. Organiska pigment är kolföreningar från djur- eller växtriket (t.ex. bensvart eller indigo) eller har utvunnits från petroleum, medan oorganiska pigment kommer från jorden och består av metaller (t.ex. ockra och umbra) och framställs genom krossning och bearbetning av stenmaterial eller på syntetisk väg. Naturligt är bra förstås, men det utmanar oss som tillverkare eftersom pigmenten kan variera i kvalitet och komposition. Därför har vi leverantörer som kan uppfylla våra krav på en jämn och kontrollerbar kvalitet.

5. Måla hållbart med linoljefärg

Linoljefärgen är ett bra miljöval. Många vattenlösliga plast- och alkydoljefärger är till stor del restprodukter från den petrokemiska industrin, vilket innebär att de kan innehålla ämnen som kan framkalla både hudallergier och eksem hos användaren. Ottossons linoljefärg innehåller inga sådana ämnen. Pigment och linolja är våra två basingredienser. Linoljan är lokalt producerad från gårdar i Skåne och Östergötland. Spillrester som uppkommer vid målning med linoljefärg skadar heller inte naturen negativt. Att måla med linoljefärg tycker vi handlar om att bevara byggnader och resurser och att förhålla sig till sin samtid och framtid.