Så målar du med linoljefärg

Målning av tidigare målade ytor utomhus

Det finns en generell uppfattning att om ska man måla med linoljefärg så måste underlaget vara nytt obehandlat trä, eller ett underlag som är rengjort från gamla färgrester. Denna föreställning är både rätt och fel.

Underlag Akrylat- och Alkyd-färger

Först måste man först ta bort all gammal färg som sitter löst. Ofta använder man en färgskrapa för ändamålet. Man upptäcker snabbt att på vissa ytor släpper den gamla färgen lätt, men på andra ställen sitter den hårt fast, och frågan infinner sig: Måste all färg skrapas bort?

Före du tar ett beslut måste du fundera över om du har resurser och ork att genomföra en fullständig rensning av underlaget. Linoljefärg har en fantastisk förmåga att fästa på olika ytor tack vare oljans små molekyler och inträngningsförmåga. Övermålning på hårt sittande gammal färg, som inte är linoljefärg, brukar i de allra flesta fall fungera utmärkt. Man trollar inte bort den gamla färgen genom att måla över den, och linoljan kan inte tränga in i träet, men det kanske inte behövs alla gånger. Det är i sol och vindutsatta väderstreck som söder och väster som nedbrytning av färgytor sker och där krävs underhåll oftare. I norrlägen kan man vara lite ”slarvig” och ibland hoppa över ommålningen. Det kanske räcker med att tvätta ytan.

Den som vill känna sig hundra procent säker rensar bort all gammal akrylat eller alkydfärg inför en ommålning med linoljefärg.

Underlag gammal Linoljefärg

När du ska måla på en yta som tidigare har varit målad med linoljefärg behöver du inte skrapa bort den gamla linoljefärgen. Skrapa endast bort löst sittande färg. Trä som är målat med linoljefärg är i regel mättat med linolja och därför behöver man inte grunda träet på nytt. Gör man det riskerar man att få en för fet yta, och nästa skikt riskerar att få dåligt fäste. Är man osäker på vilken status träet har kan man göra ett test. Stryk lite rå linolja på en halv kvadratmeter av ytan som ska målas om. Vänta 30 minuter. Har linoljan sugit in i underlaget kan det finnas skäl att grundmåla. Har inte oljan sugits in utan fortfarande ligger blank på ytan behövs ingen grundmålning. Gör detta test i alla väderstreck på byggnaden. Ni kommer att få olika resultat. På södersidan kan det krävas en grundstrykning men inte på norrsidan. Man behöver alltså inte måla med samma antal strykningar på alla väggar. Tänk logiskt! Där solen kommer åt bryts linoljan ner snabbare och dessa ytor kräver mer underhåll än ytor som utsätts för färre soltimmar. När ommålningen är avslutad ska alla fasadytor ha samma glans.

Underlag Slamfärg

Man kan måla över en slamfärg med linoljefärg men inte tvärtom. Borsta eller tvätta bort det mesta av slamfärgen och börja med en grundstrykning följt av mellan- och slutstrykning. Metoden Enstrykningsfärg kan också användas men välj då en kulör som är lika mörk eller mörkare än den befintliga slamfärgen.

Generell arbetsbeskrivning vid ommålning

Tvätta alltid ytan med alg/mögeltvätt på fasad (produkten Biokleen Alg/Mögeltvätt finns i vårt sortiment). Var noga med att skölja bort allt tvättmedel med vatten. Skrapa sedan bort löst sittande färg.

Är den rengjorda ytan kraftigt sugande blandar ni en grundfärg enligt anvisning som finns under ”målning på trä utomhus” och målar tre strykningar: Grund-Mellanstrykning-Slutstrykning.

Är ytan ”halvfet” kan man blanda en magrare grundfärg, exempelvis 60 % färg, 20 % rå linolja, 20 % balsamterpentin. Är ytan fet och mättad med gammal linolja behöver ni inte grundmåla. Måla då endast två strykningar: Mellanstrykning-Slutstrykning.

Silikon, vax och tjära går inte att måla på

Material och ytor som innehåller silikon och vax går inte att måla på. Färgen kommer att spjälka och släppa från underlaget. Om man målar på tjära kan tjäran blöda igenom och missfärga linoljefärgen.

Related Posts