Måla på tidigare målade ytor, utomhus

Det finns en generell uppfattning om att man måste måla med linoljefärg på nytt trä eller andra obehandlade underlag och att underlaget måste vara rengjort från gamla färgrester. Denna föreställning är både rätt och fel.

Här kommer en generell arbetsbeskrivning vid ommålning utomhus. Längre ner finns beskrivet vad som är viktigt att tänka på vid målning på olika färgtyper, som akrylat eller slamfärg.

1. Tvätta ytan

Tänk på att alltid tvätta ytan först med alg/mögeltvätt på fasad (produkten finns i vårt sortiment). Var noga med att skölja bort allt tvättmedel med vatten.

2. Skrapa bort löst sittande färg

Ta bort gammal färg som sitter löst. Använd en färgskrapa. Läs nedan vad man ska tänka på vid olika underlag.

3. Tillred färgen

Ifall den rengjorda ytan är kraftigt sugande blandar ni först en grundfärg och målar sedan enligt anvisningarna under avsnittet ”Målning på nytt obehandlat underlag”. Tre strykningar: Grundstrykning, Mellanstrykning och Slutstrykning.
Är ytan ”halvfet” kan man blanda en magrare grundfärg exempelvis 60 % färg, 20% rå linolja, 20% balsamterpentin.
Är ytan fet och mättad med gammal linolja behöver ni inte grundmåla. Måla då endast två strykningar: Mellanstrykning och Slutstrykning.

TÄNK PÅ!

Om underlaget är Akrylat och Alkydfärger:

Ibland kan det vara svårt att få bort den gamla färgen och på en del ställen sitter den hårt fast. Måste då all färg skrapas bort?
Detta är en fråga om du har tid, resurser och ork för att genomföra en fullständig rensning av underlaget. Linoljefärg har en fantastisk förmåga att fästa på olika ytor tack vare oljans små molekyler och inträngningsförmåga. Övermålning på hårt sittande gammal akrylatfärg brukar i de allra flesta fall fungera utmärkt.
Det är viktigt att komma ihåg att den gamla färgen inte ”trollas bort” genom att du målar över den. Linoljan kan då inte tränga in i träet som den annars gör, men det kanske inte behövs alla gånger utan det kan räcka med att tvätta ytan i dessa fall.

I sol och vindutsatta väderstreck som söder och väster sker nedbrytningen av färgytor snabbare och där krävs underhåll oftare. I norrlägen kan man vara lite ”slarvig” och ibland hoppa över ommålningen. Den som dock vill känna sig hundra procent säker bör rensa bort all gammal akrylat eller alkydfärg inför en ommålning med linoljefärg.

Om underlaget är gammal linoljefärg:

Vid ommålning på en yta som tidigare har varit målad med linoljefärg behöver inte den gamla färgen skrapas bort. Skrapa endast bort löst sittande färg. Trä som är målat med linoljefärg är i regel mättat med linolja och därför behöver inte träet grundas på nytt. Gör man det riskerar man att få en för fet yta och nästa skikt riskerar att få dåligt fäste.
Är man osäker på vilken ”status” träet har kan man göra ett test. Stryk lite rå linolja på en halv kvadratmeter av ytan som ska målas om. Vänta 30 minuter. Har linoljan sugit in i underlaget kan det finnas skäl att grundmåla. Har inte oljan sugits in utan fortfarande ligger blank på ytan behövs ingen grundmålning.
Gör detta test i alla väderstreck på byggnaden. Ni kommer att få olika resultat. På södersidan kan det krävas en grundstrykning men inte på norrsidan. Man behöver alltså inte måla med samma antal strykningar på alla väggar. Tänk logiskt! När ommålningen är avslutad ska alla fasadytor ha samma glans.

Om underlaget är slamfärg:

Man kan måla över en slamfärg med linoljefärg men inte tvärtom. Borsta eller tvätta bort det mesta av slamfärgen och börja med en grundstrykning följt av mellan- och slutstrykning.
Metoden Enstrykningsfärg kan också användas men välj då en kulör som är lika mörk eller mörkare än den befintliga slamfärgen.

Om underlaget innehåller silikon, vax eller tjära:

Ytor som innehåller silikon och vax går inte att måla på. Färgen kommer då att spjälka och släppa från underlaget. Om man målar på tjära kan tjäran blöda igenom och missfärga linoljefärgen.