Måla på plåt och metall, utomhus

Linoljefärg har en lång tradition som färgtyp på olika slags metaller. Det var till exempel vanligt på 1600-talet att konstnärer gjorde sina målningar på kopparplåt. Koppar rostar inte och behövde därför inte rostskyddsmålas.

Järn rostar däremot och olika målningssystem har använts genom historien för att förhindra eller fördröja rostangrepp på järn. Blymönja har omvittnat goda rostskyddande egenskaper tillsammans med linolja men den har nu försvunnit från marknaden på grund av sin giftighet. Som ersättning till det giftiga pigmentet använder vi ett naturligt jordpigment som heter Hematit, Fe2O3 (se även blodsten, blodstensmalm eller järnglans). Vår rostskyddsfärg heter Järnmönja och innehåller kokt linolja och hematit och vi har lång tids erfarenhet av dess goda skyddseffekt mot rostangrepp. Färgkulören på järnmönjan är brunröd, men den kan utan problem målas över med annan kulör.

MÅLNING PÅ OBEHANDLAT JÄRN/PLÅT UTOMHUS

1. Rostskyddsmåla bart järn med järnmönja.

Späd järnmönjan med 10 % volym balsamterpentin och stryk med pensel ett tunt lager. Låt torka minst två dygn.
Rostskyddsmåla sedan ett andra lager med outspädd järnmönja. Låt torka minst två dygn.

2. Mellanstrykning

Välj någon av våra standardkulörer och måla med outspädd färg. Låt torka minst två dygn. (Om du tycker att färgkulören på järnmönjan är bra, så kan du måla vidare med den.)

3. Slutstrykning

Slutstryk med outspädd färg.

TIPS!

Linoljefärgen med de bästa egenskaperna för målning på metall heter Grafit. Pigmentet är ett mineraliskt kol med vacker mörk, antracitgrå kulör. I kombination med rostskyddsfärgen järnmönja har den visat sig vara outstanding när det gäller både lång livslängd och rostskyddande egenskaper.

TÄNK PÅ!

Det finns många olika typer av plåt och metall som används utomhus och det kan vara knepigt att avgöra om man kan måla med linoljefärg på plåten. Industrin har sedan ett antal år ändrat regeln att låta förzinkad (galvaniserad) plåt stå omålad några år för att sedan måla den. Eftersom det inte längre är branschstandard så råder det osäkerhet kring hur man ska måla på nytillverkad förzinkad plåt eftersom det saknas tillräckligt med erfarenhet. Om man vill måla med linoljefärg på t.ex. takplåt så är rådet istället att välja en ”förprimad” plåt från fabrik som är belagd med en tunn polyestergrundfärg. Plåten kan målas med linoljefärg inom cirka ett år från läggning.

Övrig plåt som du kan måla på med linoljefärg är förzinkad (galvaniserad) plåt tillverkad före 2006 eller aluminium, koppar och svartplåt.