Måla på obehandlat trä, utomhus

1. Grundmålning

Blanda själv en grundfärg enligt följande: 35 % volym linoljefärg, 50 % volym rå linolja, 15 % volym balsamterpentin.
(Ex. En liter grundfärg blandas så här: 3,5 dl. färg/ 5 dl. rå linolja/ 1,5 dl. balsamterpentin).
Obs: På kådrikt trä kan andelen rå linolja minskas och andelen balsamterpentin ökas.

Stryk ut denna grundfärg jämnt och väl på ytan. Låt det torka. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den.

Alternativ grundfärg, utan balsamterpentin, för sågad panel:
Blanda grundfärg enligt följande: 30 % volym linoljefärg, 70 % volym rå linolja. Låt torka minst 4-5 dagar. Denna variant ska inte användas på hyvlad panel då risken finns att ytan blir för fet vilket kan medföra dålig vidhäftning av nästa färgskikt.

TIPS!

Vi anser att om man har möjlighet att grundmåla virket innan det sätts upp på fasaden är det en stor fördel. Då kan man måla runt om brädan, alltså även baksidan. Träet behåller då sin form och brädan sväller inte på den omålade sidan utan förblir rak.
När grundfärgen har torkat reser sig träfibrerna på ytan och ytan blir taggig. Vi rekommenderar att ni drar över den taggiga ytan med ett grovt sandpapper för att få en slätare yta som håller sig renare.
Det förekommer ibland att man köper trä som har grundmålats på fabrik eller att virket har strukits i förväg med ren linolja. Ni kan då gå förbi punkt 1 (grundmålning) och följa beskrivningen enligt punkt 2 och 3 nedan.

2. Mellanstrykning

Måla första lagret med outspädd färg. Om färgen känns svår att stryka ut tunt på en grov yta kan man späda färgen med 10% volym balsamterpentin. Låt torka minst 2-3 dygn.

3. Slutstrykning

Slutmåla tunt med outspädd färg. Beroende på om man målar en sågad fasad eller på släta dörr- och fönsterpartier kan slutstrykningsfärgen modifieras. Se nedan:

Sågad fasadpanel: Tillsätt max. 10 % volym kokt linolja i färgen för att lättare stryka ut färgen tunt.
Slät/hyvlad fasadpanel: Måla med oförtunnad linoljefärg.
Dörrar och fönster i ljusa kulörer: Måla med oförtunnad linoljefärg. Dörrar och fönster i mörka kulörer: Tillsätt 5% volym Soloxiderad linolja i färgen för att öka glans och hårdhet.