Så målar du med linoljefärg

Målning med tre strykningar på nytt obehandlat trä utomhus

1: Grundstrykning

Blanda själv en grundfärg enligt följande: 35 % volym linoljefärg, 50 % volym rå linolja, 15 % volym balsamterpentin. (Ex. En liter grundfärg blandas så här: 3,5 dl. färg/ 5 dl. rå linolja/ 1,5 dl. balsamterpentin). Obs: På kådrikt trä kan andelen rå linolja minskas och andelen balsamterpentin ökas.

Stryk ut denna grundfärg jämnt och väl på ytan. Låt det torka. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den. På kådrikt trä kan du minska andelen rå linolja och öka andelen balsamterpentin.

Alternativ grundfärg för sågad panel, utan balsamterpentin
Blanda grundfärgen enligt följande: 30 % volym linoljefärg, 70 % volym rå linolja. Låt torka minst 4-5 dagar. Denna variant ska inte användas på hyvlad panel då risken finns att ytan blir för fet vilket kan medföra dålig vidhäftning av nästa färgskikt.

Tips
Om du har möjlighet att grundmåla virket innan det sätts upp på fasaden är det en stor fördel. Då kan du måla runt om brädan, alltså även baksidan. Träet behåller då sin form bättre och sväller inte på den omålade sidan vilket i sin tur gör att brädan inte ”skålar sig” utan förblir rak.

När grundfärgen har torkat reser sig träfibrerna på ytan och ytan blir taggig. Vi rekommenderar att du drar över den taggiga ytan med ett grovt sandpapper. Du får då en slätare yta som håller sig renare. Det blir dessutom lättare att måla nästa lager med bra resultat.

Det förekommer att trä är grundat på fabrik, ”Fabriksgrund”, eller att virket har strukits i förväg med ren linolja. Du kan då hoppa över grundstrykning och gå direkt på mellan- och slutstrykning.

2: Mellanstrykning

Måla ett första lager med outspädd linoljefärg. Stryk tunt. Om färgen känns svår att stryka ut tunt på en grov yta kan man späda färgen med 10% volym balsamterpentin. Låt ytan torka minst 2-3 dygn.

3: Slutstrykning

Slutmåla tunt med outspädd färg. Beroende på om man målar en sågad fasad eller på släta dörr- och fönsterpartier kan slutstrykningsfärgen modifieras:

Sågad fasadpanel: Tillsätt max. 10 % volym kokt linolja i färgen för att lättare stryka ut färgen tunt.

Slät/hyvlad fasadpanel: Måla med oförtunnad linoljefärg.

Dörrar och fönster i ljusa kulörer: Måla med oförtunnad linoljefärg.

Dörrar och fönster i mörka kulörer: Tillsätt 5% volym Soloxiderad linolja i färgen för att öka glans och hårdhet.