Putsad fasad

Nybroplan, Stockholm

Det här huset är byggt redan 1839. Under årens lopp hade huset förfallit och målats med det mesta du kan tänka dig. 2003 var dags för en ordentlig renovering av fasaden. Då gjorde man en analys och fick fram att den ursprungligen var målad med linoljefärg. Vi levererade totalt 700 liter färg och det räckte till tre strykningar.