Med specialkulör menas en färgkulör som inte finns i standardsortimentet återgivet i vår katalog eller webbshop

En specialkulör kan vara ett NCS nummer eller annan allmän färgkod. Det kan också vara en egen förlaga.

Tillverkning av en specialkulör kan gå till enligt följande: Vår kund önskar en kulör med utgångspunkt från en egen förlaga. Det kan vara en gammal färgflaga, en bild eller ett föremål med en specifik färgkulör.

Vår kunskap om färgblandning gör att vi snabbt kan bedöma vilka av våra kulörbaser vi ska använda för att nå den önskade kulören. Denna blandningsprocess har slående likheter med en kock som kryddar sin gryta. Man smakar av, i kockens fall med tungan, i vårt fall med ögonen.

Färgtyper som blandas är linoljefärg och matt linoljefärg.

Se filmen om hur vi blandar specialkulörer. En specialkulör kan vara ett NCS nummer eller annan allmän färgkod. Det kan också vara en egen förlaga.

Ta alltid kontakt med oss via e-post info@ottossonfarg.com när det gäller beställning av specialkulör. Ange om färgen skall användas inomhus eller utomhus, hur många kvadratmeter som skall målas och på vilket underlag. Vi lämnar då en prisuppgift på färgen ni vill köpa.