om_foretaget_fabrik4
Vår fabrik på Kontoristgatan är unik med sitt gröna tak av sedumväxter, vinddriven ventilation och jordvärme. Fasaden består av handslaget tegel från 1852, och träpanel och puts både inomhus och utomhus, är målad med linoljefärg.