fargpigment_rodFärgpigment är kemiskt uppdelade i organiska och oorganiska föreningar. De organiska är uppbyggda av kolväten och de oorganiska huvudsakligen av olika metallföreningar och mineraler.

Oorganiska pigment är generellt mer ljus- och luftäkta än de organiska och fungerar bäst tillsammans med linolja. Exempel på oorganiska pigment är alla jordpigment, alla järnoxidpigment, zinkoxid, titandioxid och kobolt. Vi har en strävan att använda oorganiska pigment i vår färg och samtidigt tillgodose marknadens krav på ett varierat utbud av färgkulörer i kombination med miljövänlighet.

På senare tid har vi funnit moderna oorganiska pigment som kan ersätta de gamla kulörstarka krom-, kadmium- och blypigmenten. De består av andra metallföreningar som ur ett miljöperspektiv bedöms vara godkända.

Ni kan vara säkra på att vi i vår tillverkning inte ersätter naturligt förekommande ockra, umbra och terra med liknande järnoxidpigment. Bensvart består således fortfarande av brända djurben och koboltblått innehåller äkta koboltpigment.