I utkanten av den lilla skånska byn Genarp, på Kontoristgatan 10, ligger Ottosson Färgmakeris fabrik med tillhörande butik. Den är byggd med miljön i fokus, långt innan begrepp som hållbarhet och ekologi hade fått genomslag i Sverige och resten av världen.

Den är unik med sitt gröna tak av sedumväxter och är delvis byggd av återvinningsmaterial. Byggnaden är isolerad med linull medan en stor del av fasaden består av handslaget tegel från 1852 som hämtades från en säteribyggnad i Esarp, fem kilometer väster om Genarp, som förstördes i samband med en storm. Vi lyckades köpa 11 000 handgjorda tegelstenar. Fabriken är självförsörjande på el från sol- och vindkraft och värms upp med hjälp av jordvärme. Med stora takfönster mot norr får vi in ett naturligt ljus som är behagligt att arbeta i. Träpanel och puts på både insidan och utsidan är målad med linoljefärg såklart. För oss har det varit viktigt att skapa en vacker, hållbar och kreativ fabriksmiljö.

Butiken ligger i anslutning till fabriken och är ett kombinerat showroom och butik. Här har du möjlighet att handla och få inspiration, tips och råd av vår personal.

Läs om en unik industribyggnad i Sverige

Fabriken i Genarp har byggts ut i etapper i takt med att verksamheten har expanderat, men den första fabriksbyggnaden stod klar 2001 på industriområdet utanför byn. Som första industribyggnad i Sverige valde vi då ett ”grönt tak” med sedumväxter från Veg Tech i Vislanda. Vi lockades av tanken på att ha ett tak som själv bytte färgkulör efter årstidens växlingar och visst passar det extra bra på en färgfabrik. På våren lyser den gula fetknoppen och på hösten får taket en vackert brunviolett ton, och eftersom växterna absorberar hälften av regnvattnet har vi bara behövt montera några få hängrännor.

Vi har isolerat väggarna med lin. Idéen fick vi från en man i Danmark som just hade isolerat sitt hus med restprodukter från linberedning, så kallat ”skäktefall” (en restprodukt av linfiber och vedämnen från spånadslinet). Vi kan försäkra att det är både hållbart, effektivt och billigt. Kostnaden för isoleringen av hela fabriken uppgick år 2001 endast till 8 000 kronor. Inte minst var vi nöjda med att en nybyggd linoljefärgsfabrik i Genarp kunde isoleras med lin, köpt i en liten fabrik på Herning på Jylland.

Fem år efter det första bygget blev det trångt om utrymme. Personalstyrkan växte, maskinerna blev fler och våra lagerhyllor var överfulla! Vår stora utbyggnad 2007 kom att pågå under ett helt år. Tillbyggnaden var 575 kvadratmeter stor, vilket betydde att vi fick en total fabriksyta på 830 kvadratmeter med en utvändig takhöjd på 5,75 meter. Denna gång använde vi oss av prefabricerade isolerade väggelement, men för att behålla karaktären av hantverk beställdes elementen med en borstad fasadsida och en slät insida. Det hantverksmässiga var den borstade fasaden som hade tillverkats på samma sätt sedan 1960-talet. Borstningen skapade en vacker struktur och utfördes i halvtorr betong med stora piassavakvastar.

De stora väggelementen (5,6 x 3,1 meter) tillverkades efter hand och transporterades i skytteltrafik mellan Hässleholm och Genarp i tre dagar för kontinuerlig leverans. Väggelementen lyftes av med en stor byggkran och sattes på plats i betongholkar och fixerades med träkilar. När alla väggelementen var på plats bildade de sedan en naturlig gjutform inför gjutningen av betonggolven. Takstolarna byggdes i trä och taket isolerades med linullsmattor från Finland. Yttertaket på tillbyggnaden gjordes av vågformade fibercementskivor som kallas cembrit och som är tillverkade av naturliga och miljövänliga råvaror utan asbest.

Sedan det första fabriksbygget hade vi kvar en del av det återvunna teglet från Esarp som nu användes till att bygga en ny entré, nytt kontor och större personalutrymmen. Det växtbaserade gröna taket lades även på dessa nya delar och på så sätt skapades en mjuk övergång mellan den första fabriksbyggnaden och den nya tillbyggnaden.

Vår stora tillverkningshall på 170 kvadratmeter valde vi att bygga utifrån idén om en stor konstnärsateljé och ritades så att den tar in dagsljus från två rader med fönster som dominerar den långa väggen mot norr. Utsikten mot den lilla byn Gödelöv är fantastisk.

I det nya råvarulagret på 150 kvadratmeter, som också byggdes 2007, kunde vi placera vår stora linoljetank som hade stått utomhus i sju år. Berättelsen om oljetanken präglar väl vårt sätt att tänka när det gäller återbruk och ekonomi och hur vi ofta har haft stöd och hjälp av vårt nätverk i Genarp. Genom vår kontakt Rune Larsson, som också hjälpte till att transportera linullsisoleringen från Danmark till Genarp 2001, fick vi veta att en lagom stor tank på 20 kubikmeter var till salu för en ringa summa pengar. Vi sa ja, och Rune åkte och hämtade den och satte den på vår tomt 2002. Tanken sandblästrades ren och målades två gånger med vår linoljebaserade rostskyddsfärg järnmönja och placerades utomhus nära fasaden. Där stod den tills att den nya tillbyggnaden stod färdig, då den kunde lyftas in och få sin permanenta plats.

Vår ambition har alltid varit att kunna bli självförsörjande på värme och elektricitet. 2009 uppfördes ett vindkraftverk på tomten. 2012 började vi undersöka möjligheterna att installera ytterligare en ytjordvärmeanläggning, sedan den tidigare anläggningen inte längre räckte till. Problemet var att tillgången på mark var dålig, eftersom vi hade bebyggt en stor del av tomten, men med behjälplighet från Lunds kommun och Skånska Energi fick vi tillåtelse att projektera och anlägga en tre kilometer lång jordvärmeslinga på åkermarken norr om fabriken. Lunds kommun var positiva till idén eftersom åkermarken inte skulle bebyggas i framtiden vilket vi är tacksamma för. Ytjordvärmeanläggningen, med slinga och värmeväxlare, anlades 2013 och anläggningen betalade sig inom fem år.

2013 anlade vi även en solcellsanläggning som monterades på det stora cembonittaket mot söder. Anläggningen bestod av 81 stycken solcellsmoduler. 2017, i samband med vår nästa utbyggnad, beställde vi en ny solcellsanläggning. Den var något mindre men med en förbättrad verkningsgrad på 15 %!

2017 var det dags att bygga ut på nytt, då vi anlade en ny byggnad för pack- och distributionsavdelning. I samband med att verksamheten växte med fler återförsäljare, ökad export och webbutiken ökade snabbt med många paket varje dag, så behövde vi en stor och öppen packhall som låg i nära anslutning till vårt lager med färdigvaror. Denna gång byggde vi en träbyggnad som snyggt kunde ansluta till lagerbyggnaden från 2001. Taket täcktes med solcellspanel i söder och i norr med sedumväxter, och invändigt satte vi upp en rå träpanel målad med linoljefärg och väggarna isolerades med linfiber. Vi kunde det här med att bygga nu!

Vår fabrik, inklusive alla tillbyggnader under åren, har ritats och projekterats av en och samma arkitektfirma och vår vän Lars-Ingvar Larsson, på ArkitektBolaget Dalquist-Larsson. Såhär säger Lars-Ingvar Larsson om arbetet med fabriken i Genarp:

– Användandet av naturmaterial och en känsla av hantverksmässigt byggda lokaler med bra dagsljus och god akustik var centrala punkter när jag började skissa på fabriksbyggnaden, samt förstås den tysta självdragsventilationen. Men för att kunna sammanställa dessa material och lösningar i en byggnad på ett nytt och spännande sätt, krävs en öppen och kreativ dialog med beställaren och byggmästaren. Så här i efterhand kan jag säga att Ottosson var den bästa beställaren jag har haft, tack vare öppenheten och förmågan att lösa saker efter hand. Byggmästare Christer Olofsson inte att förglömma, det var en fröjd att samarbeta med honom. Jag måste även nämna konstruktör Göran Perssons betydelse. Han hade gedigna erfarenheter och kunskaper om äldre byggnadskonst och var ett stöd när jag ville använda traditionella byggnadsdetaljer och konstruktioner.

Ur boken: “En bok om linoljefärg, kärlek och Genarp”