Linoljefärg är en hållbar produkt baserad på den naturliga linoljan, men vi nöjer oss inte där i vår strävan att vara miljövänliga. Tanken att påfresta miljö och natur är främmande för oss. I allt från förpackningsmaterial, produktionsprocessen, transporter med mera försöker vi på Ottosson hitta lösningar som har en liten inverkan på miljön. Uppvärmningen av våra fabrikslokaler förbrukar en hel del energi och som lösning använder vi oss av en sex kilometer lång jordvärmeslinga med värmeväxlare som värmer upp våra stora lokaler, med nästan 5 meter i takhöjd!

Vindkraftverket, som var bland de första i Sverige i sitt slag när vi satte upp det 2009, producerar tillsammans med två solcellsanläggningar på fabrikstaket miljövänlig el motsvarande cirka 60 000 kWh per år. Det gör att vi idag näst intill är självförsörjande på miljövänlig el.

Miljötanken märks också av i produkthyllan. Plastförpackningarna, som vi tidigare fyllde med linolja och andra produkter, byter vi ut mot metall och glasförpackningar istället. Dessa material återvinns i högre utsträckning och kan också återvinnas ett oändligt antal gånger till skillnad från plasten som har en begränsad livscykel, och kan återvinnas några få gånger innan den blir uttjänt.

Linoljefärg och andra linoljeprodukter ligger rätt i tiden när miljöproblemen nu tas på allt större allvar. Vår filosofi är att fortsätta driva på utvecklingen för att minska påverkan på vår sköna natur.