Industriellt hantverk. Nästan lika långt som vår fabrik sträcker sig produktionsbandet, från tillverkningen av färgen till att den är redo att säljas.

Hantverket vid tillverkning av linoljefärg är att skapa balans mellan linoljan och färgpigmentet. Alla pigment har olika egenskaper som man måste lära sig. Hantverket består i att förstå och bedöma hur olika pigment förhåller sig till linoljan. Pigmenten kan ses som individer som uppför sig på olika sätt.

1. Färgpigment hälls ner i ett blandningskärl. 2. Kokt linolja tillsätts i kärlet. 3-4. Pigment och kokt linolja blandas i en planetblandare till grov massa och läggs i ett valsverk där den grova massan rivs (krossas) ner till mindre korn och fördelas jämnt i linoljan.

Rivning av färg

Valsverket är den bästa metoden för rivning av högkvalitativa färgpastor. Processen är tidskrävande men ack så viktig för slutresultatet. För att påverka och förändra strukturen på ett färgpigment har man i alla tider känt till metoden färgrivning som ett sätt att bearbeta pigment så att de blir användbara i målningsmaterial. 

5-6. Det ser ut som ett stycke draperat tyg, men det är det ultimata giftermålet mellan linolja och pigment. 8. I dissolverblandare vispas färgpasta och linolja till dess att rätt tjocklek och jämnhet uppnås.

9. Efter blandningen testas färgens viskositet för att kontrollera korrekt konsistens. 10. Efter slutkontrollen är färgen färdig och fylls på bleckburkar.

Reologi

Reologi är vetenskapen om fluider och fasta kroppars deformation. Det är relativt enkelt att tillverka en linoljefärg som fungerar samma dag som den ska användas, men ska den lagras krävs större kunskap. Färgpigmenten har en förmåga att sjunka genom linoljan och falla till botten i burken och i värsta fall kan det bli en hård klump som är svår att röra upp. Det kallas sedimentation, och för att bemästra det problemet måste man känna till vetenskapen reologi. Man mäter storheter som exempelvis viskositet, elasticitet och flytgränser. Idag finns det avancerad teknisk utrustning som gör att vi kan mäta och i stor utsträckning snabbare produktutveckla bra färgrecepturer.