Emma Karp Lundström

Emma Karp Lundström – arbetar som bildkonstnär med naturen som centralt tema. I grunden gra ker, utbildad på Konsthögskolan ”Mejan” i Stockholm, utforskar hon idag det intuitiva mötet mellan natur och människa.

Both comments and trackbacks are currently closed.