Jak malować farbą na bazie oleju lnianego

Malowanie trzema warstwami świeżego surowego drewna na zewnątrz

1: Gruntowanie

Przygotować podkład: 35% obj. farby lnianej, 50% obj. surowego oleju lnianego, 15% obj. terpentyny balsamicznej. (Np. na jeden litr podkładu należy wymieszać: 3,5 dl farby/ 5 dl surowego oleju lnianego/ 1,5 dl terpentyny balsamicznej). Uwaga: W przypadku drewna bogatego w żywicę można zmniejszyć ilość surowego oleju lnianego i zwiększyć ilość terpentyny balsamicznej.

Nałożyć podkład równomiernie na całą powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Czas schnięcia zmienia się w zależności od warunków atmosferycznych. Przy suchej i upalnej pogodzie należy odczekać 3-4 doby. Powierzchnia powinna być sucha i szorstka w dotyku. W przypadku drewna bogatego w żywicę można zmniejszyć ilość surowego oleju lnianego i zwiększyć ilość terpentyny balsamicznej.

Alternatywny podkład do surowych paneli, bez terpentyny balsamicznej
Przygotować podkład w proporcjach: 30% farby na bazie oleju lnianego, 70% surowego oleju lnianego. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4-5 dni. Wariantu tego nie należy stosować na panelach struganych, gdyż istnieje ryzyko, że powierzchnia będzie zbyt tłusta, co może prowadzić do słabej przyczepności kolejnej warstwy farby.

Wskazówka
Jeżeli istnieje taka możliwość, warto zagruntować drewno przed montażem na elewacji. Wówczas można pomalować deskę dookoła, łącznie ze stroną tylną. Drewno lepiej wtedy zachowuje swój kształt i nie pęcznieje po niepomalowanej stronie, co z kolei oznacza, że deska nie „łódkuje”, ale pozostaje prosta.

Po wyschnięciu podkładu włókna drewna unoszą się, a powierzchnia staje się szorstka. Zalecamy przeszlifowanie szorstkiej powierzchni grubym papierem ściernym. Dzięki temu powierzchnia będzie  gładsza i dłużej pozostanie czysta. Ułatwi to ponadto nałożenie kolejnej warstwy i uzyskanie dobrego efektu.

Niekiedy drewno jest „fabrycznie zagruntowane” lub wstępnie pomalowane czystym olejem lnianym. Można wtedy pominąć gruntowanie i przejść od razu do malowania pośredniego i końcowego.

2. Malowanie pośrednie

Pierwszą warstwę pomalować nierozcieńczoną farbą na bazie oleju lnianego. Nałożyć cienką warstwę. Jeśli trudno jest rozprowadzić cienką warstwę na szorstkiej powierzchni, można farbę rozcieńczyć terpentyną balsamiczną do 10% objętości. Pozostawić  powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 2-3 dni.

3. Malowanie końcowe

W ostatnim malowaniu nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonej farby. W zależności od tego, czy maluje się piłowaną elewację, czy gładkie elementy stolarki, ostateczny kolor powłoki można modyfikować:

Surowy panel elewacyjny:  dodać do farby maks. 10% objętości gotowanego oleju lnianego, aby ułatwić jej cieńsze rozprowadzenie.

Gładki/strugany panel elewacyjny: pomalować nierozcieńczoną farbą na bazie oleju lnianego.

Drzwi i okna w jasnych kolorach: pomalować nierozcieńczoną farbą na bazie oleju lnianego.

Drzwi i okna w ciemnych kolorach: dodać do farby 5% objętości utlenionego na słońcu oleju lnianego, aby zwiększyć połysk i twardość.