Przemysłowe rzemiosło. Linia produkcyjna od punktu wytwarzania farby, do punktu, w którym jest ona gotowa do sprzedaży, rozciąga się prawie na całej długości naszej fabryki.

Rzemiosło w produkcji farb na bazie oleju lnianego polega na osiągnięciu równowagi między olejem lnianym a pigmentem farby. Pigmenty mają różne właściwości, których należy się nauczyć. Rzemiosło polega na zrozumieniu i ocenie reakcji poszczegónych pigmentów na olej lniany. Pigmenty można postrzegać jako osoby, które zachowują się w różny sposób.

1. Barwniki wlewa się do naczynia do mieszania. 2. Do naczynia dodaje się gotowany olej lniany. 3-4 Pigmenty i gotowany olej lniany miesza się w mieszalniku planetarnym na zgrubną masę i umieszcza w walcowni, gdzie masa jest ścierana (kruszona) na mniejsze ziarna i równomiernie rozprowadzana w oleju lnianym.

Dyspergowanie farb

Walcownia to najlepsza metoda na ucieranie wysokiej jakości past malarskich. Proces jest czasochłonny, ale bardzo ważny dla efektu końcowego. Metoda rozcierania barwnika była zawsze znana jako sposób wpływania na strukturę pigmentu i jej zmieniania, tak by przetworzone pigmenty znalazły zastosowanie w materiałach malarskich.

5-6. Wygląda jak kawałek drapowanej tkaniny, ale jest ostatecznym mariażem oleju lnianego i pigmentu. 8. W mieszalnikach do rozpuszczania ubija się pastę malarską i olej lniany do uzyskania odpowiedniej gęstości i równomierności.

9. Po wymieszaniu kontroluje się lepkość farby, aby sprawdzić prawidłowość konsystencji. 10. Po ostatniej kontroli gotowa farba jest rozlewana do puszek.

Reologia

Reologia to nauka o deformacji płynów i ciał stałych. Wykonanie farby na bazie oleju lnianego, która zostanie użyta tego samego dnia, jest stosunkowo łatwe, ale jeśli ma być ona przechowywana, potrzeba większej wiedzy. Pigmenty mają zdolność oddzielania się od oleju lnianego i opadania na dno pojemnika, a w najgorszym przypadku mogą zbić się w twardą grudkę, którą trudno jest rozmieszać. Nazywa się to sedymentacją i aby opanować ten problem, należy poznać tajniki reologii. Mierzy się wówczas takie parametry, jak lepkość, elastyczność i granica plastyczności. Obecnie dysponujemy zaawansowanym sprzętem technicznym, który pozwala szybciej wykonać pomiary i opracować dobre receptury dla farb.