Alabaster Kristallat Vit

Från 620,00 kr inkl moms

Alabaster Kristallat är en vit, matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfärg för såväl utomhus som inomhus bruk med högsta genomsläpplighet av vattenånga.
Alabaster Kristallat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Underlaget skall vara mineraliskt, sugande och välbundet. Lämplig för ny puts/putsbruk A inomhus, samt/B/C inne och ute. Kristallat går bra att måla på rester av gammal silikat, kalk och K/C färg, men är inte lämplig på filmbildande färger typ akrylat och alkyd-putsfärg.

Kristallatfärgen är helt öppen för diffusion av vattenånga eller fukt. Är baserad rena mineralpigment och vattenglas. Vattenglas är bindemedlet i silikatfärgen. Vattenglas bildar ingen film som organiska bindemedel gör och är därför helt öppen för diffusion.

ALABASTER KRISTALLAT Produktblad

ALABASTER PRODUKTVÄLJARE

Om ni önskar en annan kulör än vit ta kontakt med oss läs mer här:

Alabaster Kulörväljare 

Nollställ
Artikelnr: SILK- Kategori: