BIOkleen Fasadtvätt

Från 72,00 kr inkl moms

Fasadtvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra fasader och andra ytor utomhus. Etsar ej glas eller aluminium.

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD
Före målning, putsning eller annan behandling eller för att få en ren fasad utan efterföljande behandling. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger.
Fasadtvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar. Fasadtvätt etsar inte glas eller aluminium.

Fasadtvätt kan användas på alla förekommande fasadmaterial- och färger. Fasadtvätt är bästa val för rengöring av känsliga material och måttligt nedsmutsade fasader med angrepp av alger och mögel.

SKYDDSÅTGÄRDER
Även om produkten inte etsar eller bleker kan spill av produkten och smutsvatten som får torka, missfärga känsliga ytor och växtlighet. Fasadtvätt påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten innan behandling påbörjas. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete.

BRUKSANVISNING:
Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor. Sugande fasader skall först spolas med vatten tills de är mättade för att undvika att upplöst smuts sugs in i underlaget. Vät fönster och känsliga växter, spola rikligt på gräs och växter.

Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. (gäller inte vid ommålning).
Använd lågtrycksspruta, kempåläggare eller injektor till högtryckstvätt. Låt tvättlösningen verka i 10-20 minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning. Bearbeta ytan med mjuk borste tills all smuts är helt upplöst och skölj därefter med vatten, alltid nerifrån och upp. Vid högtryck, använd 80-140 bar. När ytan är helt ren från smuts och rester av Fasadtvätt, avsluta med en ordentligt sköljning uppifrån och ner.

DOSERING:
Vid tvätt av kraftigt smutsad yta, blanda 5 dl Fasadtvätt med 5 liter ljummet vatten. Vid mindre smutsad yta 1-5 dl till 10 liter ljummet vatten.

Åtgång, ca 0,2-0,3 l brukslösning/m²

Säkerhetsdatablad Biokleen Fasadtvätt

Nollställ
Artikelnr: Bio-ft- Kategori: