Visar alla 10 resultat

Alabaster SILIKA HARD (betonggolv) 1 liter

553,00 kr
SILIKA HARD är ett koncentrerat och vattenbaserat bindemedel av alkalisilikater helt fritt från organiska tillsatser eller fungicider. SILIKA HARD LJUSGRÅ,

Alabaster SILIKA SEAL (betonggolv) 1liter

SILIKA SEAL är ett vattenbaserat bindemedel bestående av nano partiklar av modifierad alkalisilikat och med tillsats av vattenavvisande polymer som

Leinos Tak & Väggfärg 660

549,65 kr1 647,50 kr
Leinos vita emulsionsfärg är en prisvärd helmatt vattenbaserad vit färg som lämpar sig väl för målning i tak. Färgen fungerar även på • papperstapet • tidigare målning • gips • väv • byggskivor • masonit • OSB • Trätex • obehandlat trä Färgåtgång 1 liter / 3 m2 Bindemedlen är cellulosalim, torkande växtoljor och vax Fri från plastämnen (t ex akryl) och därmed även fri från mjukgörare Fri från hormonstörande ämnen Fri från lösningsmedel Innehåller konserveringsämnet BIT Kulör: vit, NCS S 0500-Y Torktid vid normal rumstemperatur och fuktighet: dammtorr efter 1-2 timmar och överstrykningsbar efter 16-24 timmar kan laseras efter 36-48 timmar genomhärdad och avtorkningsbart enligt DIN EN 13300, klass 2 efter ca 4 veckor

Alabaster Vattenglas

573,78 kr1 004,10 kr
Alabaster Vattenglas används till förstärkning och grundning av betong och andra mineraliska ytor. Den är helt fri från organiska tillsatser. Alabaster Vattenglas är ett medel av rent flytande kaliumsilikat som förstärker, hårdgör och skyddar mineraliska ytor såväl mekaniskt som kemiskt mot sur nedbrytning. Motverkar dammbildning. Också lämplig till förtunning av Alabaster Silikatfärger. Med utspädd Alabaster Vattenglas kan man reducera eller eliminera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Samt binda och härda poröst mineraliskt underlag. ALABASTER VATTENGLAS produktblad

Alabaster Primer

532,79 kr922,13 kr
En silikatlösning till förstärkning av mineraliska underlag med lösa partiklar före målning med Alabaster Silikatfärg. Alabaster Primer används som förstärkning av porösa och lösa underlag av puts, betong, tegel, serponit och fibercement (eternit, minerit). Såväl utomhus som inomhus. Nyputsade ytor samt ytor med kalkrester skall alltid behandlas med Alabaster Primer före målning med silikatfärg. Alabaster Primer kan även användas till förtunning av Alabaster Silikatfärg ALABASTER PRIMER produktblad Välj rätt Alabasterprodukt

Alabaster Kristallat Vit

696,73 kr1 372,95 kr
Alabaster Kristallat är en vit, matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfärg för såväl utomhus som inomhus bruk med högsta genomsläpplighet av vattenånga. Alabaster Kristallat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Underlaget skall vara mineraliskt, sugande och välbundet. Lämplig för ny puts/putsbruk A inomhus, samt/B/C inne och ute. Kristallat går bra att måla på rester av gammal silikat, kalk och K/C färg, men är inte lämplig på filmbildande färger typ akrylat och alkyd-putsfärg. Kristallatfärgen är helt öppen för diffusion av vattenånga eller fukt. Är baserad rena mineralpigment och vattenglas. Vattenglas är bindemedlet i silikatfärgen. Vattenglas bildar ingen film som organiska bindemedel gör och är därför helt öppen för diffusion. ALABASTER KRISTALLAT Produktblad ALABASTER PRODUKTVÄLJARE Om ni önskar en annan kulör än vit ta kontakt med oss läs mer här: Alabaster Kulörväljare 

Alabaster Vit silikatfärg

635,25 kr1 270,49 kr
ALABASTER SILIKAT används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, sten, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Yta tidigare målad med silikatfärg, kalk eller kalkcement färg målas med fördel med ALABASTER Silikatfärg. Innehåll: Kalivattenglas, vitpigment, fyllmedel, polymerer(<3%) och vatten. Alabaster Silikat lämpar sig också då du är osäker på ditt underlag och misstänker att den tidigare varit målad med en akrylat eller alkyd. Är denna väl nedsliten fäster Alabaster Silikat här. Du ska dock testa att underlaget är sugande, genom att stryka det med vatten, för att försäkra dig om att silikatfärgen kan tränga in och förena sig med putsen. Gamla rester av silikat, kalk och K/C färg går också bra att måla på. Välj rätt Alabasterprodukt ALABASTER SILIKAT produktblad Om du önskar en annan kulör än vi se här och ta kontakt med oss  Alabaster Kulörväljare

Kulekalk Målarkalk 25kg

1 422,21 kr
Traditionell kalkavfärgning för kalkbruksputsade ytor.Våtsläckt lagrad kulekalk för beredning av kalkfärg. 1 del kalkdeg spädes med 5 delar vatten. På ny puts behövs ca 6-7 strykningar. Begär offert via mail. kulekalk produktblad kulekalk SDB

Kulekalk Målarkalk 1kg

270,00 kr
Traditionell kalkavfärgning för kalkbruksputsade ytor.Våtsläckt lagrad kulekalk för beredning av kalkfärg. 1 del kalkdeg spädes med 5 delar vatten. På ny puts behövs ca 6-7 strykningar. kulekalk produktblad kulekalk SDB

Hydraulit torrfärg vit 20 kg

1 064,21 kr
Diffusionsöppen Vit kalkcementfärg tillverkad av naturmaterial som inte innehåller filmbildande tillsatser. Hydraulit används direkt på tegel, lättklinkerblock och KC-puts av typ C eller D där kalkfärg kan vara mindre lämplig. Andra kulörer kan beställas. Begär offert via mail. hydraulit produktblad hydraulit SDB