Putsad fasad

Sagerska huset, Stockholm

Sagerska huset har en lång historia. Sedan 1995 är huset statsministerns tjänstebostad. 2011 genomgick fastigheten en renovering. Bland annat så ersattes kalkfärgen på fasaden med linoljefärg, enligt det ursprungliga utseendet. Utöver linoljefärg till fasaden har vi levererat färg till snickerier, dörrar och fönster.