Trätjära från furustubbar var på 1600-talet Sveriges tredje största exportvara. Man använde den till att behandla träfartyg och trähus. Tjära innehåller komplexa element av kåda, olja och andra ämnen som det växande trädet behöver för att skydda sig mot angrepp och nedbrytning.

Vår dalbrända tjära är förhållandevis ljus i färgen och önskar man någon kulör som rött, brunt eller svart tillsätter man lämpligt färgpigment. Ren trätjära måste strykas varm cirka 50 grader gärna på solvarm vägg. När man värmer tjära blir den tunnare och tränger in bättre i underlaget.

Tjärolja är en mix bestående av ungefär lika delar trätjära, rå linolja och balsamterpentin. Ibland kallas blandningen för Roslagsmahogny. Den är tunn och behöver inte förvärmas utan stryks som den är på ytor som man inte tänker måla med färg. Det är en mycket bra behandling av trägolv utomhus, bryggor med mera.