Fönster & dörrar

Fönstermålningtest under 10 års tid

Köpenhamns Målarlaugs Fönsterprojekt på Amaliegade 3 i Köpenhamn är unik. 2001 målade man sina fönster med ett 10-tal olika färgsystem allt ifrån plastfärg till linoljefärg. Testet gick ut på att undersöka vilken färgtyp som klarade sig bäst på fönster under 10 års exponering. Man bedömde bland annat, sprickbildning, avflagning, mögel mm. 2011 redovisade man slutresultatet som visade att linoljefärg var den färgtyp som genomgående klarade sig bäst av alla färgtyper.