Tak & väggar inomhus

Svenska Sockerbolaget, forts 2

Trapphusets motivmålning tillsammans med lampetterna är ett tydligt exempel på att den klassicistiska stilen dominerar tydligt även om det finns en kvardröjande nationalromantisk anda.