CatBigImage_emulsionsfarg

WIBO Emulsionsfärg är en Gammaldags Patentfärg för målning av tak och väggar inomhus. Färgen består av linolja, cellulosalim, färgpigment och vatten. Torrhalten är 60%.

Emulsionsfärgen påföres på ett jämt sugande, pH-neutralt underlag, med roller, spruta eller pensel vanligtvis 2 ggr. med minst 12 tim. torkmellanrum. Sörj för god luftväxling.

Sträckförmåga 6-8 m2 per liter och strykning. Färgen förvaras frostfritt. Hållbarhet minst 3-6 månader.

Produktinformation WIBO