silikatFärg för mineraliska underlag 

Silikatfärg används på puts och betong och har hög diffusionsöppenhet. Det innebär att fukt i huskroppen släpps ut obehindrat.

Bindemedlet är flytande kaliumsilikat, som till struktur och hårdhet liknar bergkristall. Färgpigmenten är rent mineraliska, liksom de ingående fyllnadsmedlen.
Den äkta silikatfärgen binds till underlaget genom förkisling. Mellan färg och underlag bildas en fast kemisk förening som ger en överlägsen vidhäftning.

Den äkta silikatfärgen ett högt PH-värde (11–12) som i sig hämmar mögeltillväxt och bidrar till en byggnadsbiologiskt frisk målning.

Läs mer här:  Välj rätt Alabasterprodukt