OTTOSSON AKVARELLFÄRG i 18 kulörer

BK8B5155            Produktblad          Broschyr    

Akvarellernas egenskaper

Akvarellfärgerna är baserade på oblandade pigment och gummi arabicum medium. Paletten består av en blandning av traditionella och moderna färger. Vi har försökt att tillverka en enkel och heltäckande samling kulörer. Ottossons akvarellfärger innehåller inte miljöfarliga pigment.

I beskrivningen av färgerna har vi använt oss av akvarellisten Arne Isakssons terminologi.

Täckkraft:   T = transparent      ST = semi transparent       O = opaque (opak)

Egenheter: Varje färg har sina egenheter som framkommer mer eller mindre tydligt beroende på hur man använder sina färger. Vi har gjort prover tillsammans med akvarellmålaren Hasse Karlsson och beskrivit färgerna utifrån det. Han har även bidragit med en klassificering som vi använder för vissa färger.

Fläckare,                                    en färg som starkt färgar och som är svår att lyfta bort från från pappret.

Anhopare,                                 färgen hopar sig när den är utmålad, som små klungor

Bitare                                          biter sig gärna fast i kanterna av det målade fältet

Pigmentfördelare                   ger en jämnt färgad yta.

Ljusäkthet                                 anges i en åttagradig skala där 8 är helt ljusäkta och 1 har mycket låg ljusäkthet.