bigCatImg_konstnarsoljefarg

Vår ambition att förena höga kvalitetskrav med bredd och mångsidighet visar sig allra bäst i denna linoljefärg.

Konstnären och Hantverkaren kan här i samma produkt finna olika möjligheter och lösningar inom konst, dekoration och färgnyansering. Äkta råvaror och stor omsorg präglar detta sortiment bestående av 44 olika kulörer.

Alla kulörer innehåller det äkta färgpigmentet som anges och ersätts inte med liknande billigare pigment. Koboltblått till exempel innehåller äkta koboltaluminat. Färgpigment och linolja blandas samman och rivs därefter i ett valsverk. Färgerna rivs i valsverket 1-4 ggr beroende på pigment, och fylls därefter på tub.

konstnarsfarg_vit-257

Vit

Gul/orange

Gul/orange


Röd

Röd

Violett/Blå

Violett/Blå

Grön

Grön

Jordfärger

Jordfärger

Svart

Svart