Metall, Kuriosa

1700-tals grind i Wien, forts

En stor fördel med linoljefärg är att du kan måla på i stort  sett alla underlag. Trä, puts, sten, glas, plast eller som i detta fallet på metall. Vi har producerat en informationsfilm om hur du gör när du målar med linoljefärg på metall.
Vill du se filmen? Klicka här.