Så målar du med linoljefärg

Underhåll och åldrande utomhus

Vad kan man förvänta sig av en linoljefärg utomhus? Beroende på hur mycket den målade ytan exponeras för solljus så mattas linoljefärgen efterhand. Detta syns först på husets södersidor där soltimmarna är flera. Orsaken till matteringen av färgen är att linoljan bryts ner av solens ultravioletta strålning. Det är alltså inte pigmenten som förändras och bleks, utan det är avsaknaden av den feta linoljan som är orsaken. När färgytan tappar sin glans så ljusnar också färgkulören något. Detta syns mer på mörka kulörer än på ljusa.

Tillför man linolja på den matta ytan så kommer den ursprungliga kulören tillbaka igen. Att linoljefärg blir matt utomhus är naturligt och kräver inga direkta åtgärder. Så småningom börjar färgen att ”krita av sig”, dvs. färga av sig något vid beröring. Man kan dra med fingret på ytan och pigmentet färgar av sig på fingertoppen. Färgytan är fortfarande intakt och den linolja som har trängt in i underlaget skyddar det inifrån.

Plastbaserade färger håller färgkulören längre än linoljefärgen och det beror på att den inte bryts ner av solstrålningen, utan åldras på samma sätt som en plastpåse och sönderfaller så småningom till mikroplast. Förväntar man sig att en linoljefärg ska se ut och åldras på samma sätt som en plastbaserad färg då ska man inte välja linoljefärg.

Kritningen kan vara positiv i den meningen att ”färgen tvättar sig själv” då smuts och föroreningar eroderar från ytan. Vissa objekt utomhus som till exempel trädgårdsmöbler som färgar av sig är inte önskvärt och kräver ett mer frekvent underhåll.

Linoljefärgsmålade ytor som under lång tid inte har underhållits börjar så småningom spricka och ytan får ett mönster som påminner om ett ormskinn. Linoljefärg släpper inte i stora flagor från underlaget, men skulle det trots allt ske, ska man söka felorsaken i underlaget. Det kan vara så att underlaget innehåller för mycket vatten eller i vissa fall är för fett.

Kontroll och underhåll av linoljefärgsmålade ytor

Se årligen över ditt hus, dina fönster med mera genom att granska om det har uppstått någon märkbar förändring av de målade ytorna. Var särskilt uppmärksam på ytor som exponeras för mycket solljus.

Tvättning av linoljefärgsmålade ytor

Innan man börjar med underhåll och ommålning kan det ofta räcka med att man tvättar huset för att det ska se fräscht ut igen. När ni tvättar en linoljefärgsmålad yta ska ni tänka på att ni väljer skonsamma och pH-neutrala produkter som inte skadar den målade ytan. Vanligt diskmedel eller svaga såplösningar går bra. Har ytan blivit angripen av alger och mögel använder ni skonsamma produkter som exempelvis Biokleen Alg & Mögelbort.

Underhåll med kokt linolja på slät hyvlad yta

Rengör ytan vid behov med en svag såplösning och skölj noga med vatten. Pensla på kokt linolja tunt. Torka bort överskottet av oljan efter en halvtimme och färgen har återfått sin ursprungliga kulör och lyster.

Underhåll med kokt linolja på grov yta

Rengör ytan vid behov med en svag såplösning och skölj noga med vatten. Låt torka. Blanda lika volymdelar kokt linolja och balsamterpentin och stryk tunt en gång. Kontrollera att linoljan går in och förenar sig med underlaget och ta bort eventuellt överskott av linolja med en torr pensel.

När är det dags för ommålning?

Tidpunkten för ommålning brukar ligga mellan 8–15 år. Det är inte säkert att man måste måla om alla husets sidor. Norrfasader brukar klara sig dubbelt så länge som söderfasader. Se avsnittet ”Målning av tidigare målade ytor utomhus”.