Kuriosa

800 kvadratmeter konst, forts

Det är topografiska utsnitt från den skånska kartan i form av träreliefer målat i en turkosgrönt linoljefärg  som anspelar på kvarterets koppartak.