Tak & väggar inomhus

Svenska Sockerbolaget, Malmö

Svenska Sockerbolagets tegelfasad är välkänd för de flesta malmöbor. Men hur ser det ut på insidan? Som de flesta hus burgna hus från 1920-talet var det linoljefärg som det handlade om när det kom till färgmaterial.