Visar alla 4 resultat

Alabaster Vattenglas

573,78 kr1 004,10 kr
Alabaster Vattenglas används till förstärkning och grundning av betong och andra mineraliska ytor. Den är helt fri från organiska tillsatser. Alabaster Vattenglas är ett medel av rent flytande kaliumsilikat som förstärker, hårdgör och skyddar mineraliska ytor såväl mekaniskt som kemiskt mot sur nedbrytning. Motverkar dammbildning. Också lämplig till förtunning av Alabaster Silikatfärger. Med utspädd Alabaster Vattenglas kan man reducera eller eliminera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag. Samt binda och härda poröst mineraliskt underlag. ALABASTER VATTENGLAS produktblad

Alabaster Primer

532,79 kr922,13 kr
En silikatlösning till förstärkning av mineraliska underlag med lösa partiklar före målning med Alabaster Silikatfärg. Alabaster Primer används som förstärkning av porösa och lösa underlag av puts, betong, tegel, serponit och fibercement (eternit, minerit). Såväl utomhus som inomhus. Nyputsade ytor samt ytor med kalkrester skall alltid behandlas med Alabaster Primer före målning med silikatfärg. Alabaster Primer kan även användas till förtunning av Alabaster Silikatfärg ALABASTER PRIMER produktblad Välj rätt Alabasterprodukt

Alabaster Kristallat Vit

696,73 kr1 372,95 kr
Alabaster Kristallat är en vit, matt, kalkliknande, vattenbaserad och luktfri silikatfärg för såväl utomhus som inomhus bruk med högsta genomsläpplighet av vattenånga. Alabaster Kristallat används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Underlaget skall vara mineraliskt, sugande och välbundet. Lämplig för ny puts/putsbruk A inomhus, samt/B/C inne och ute. Kristallat går bra att måla på rester av gammal silikat, kalk och K/C färg, men är inte lämplig på filmbildande färger typ akrylat och alkyd-putsfärg. Kristallatfärgen är helt öppen för diffusion av vattenånga eller fukt. Är baserad rena mineralpigment och vattenglas. Vattenglas är bindemedlet i silikatfärgen. Vattenglas bildar ingen film som organiska bindemedel gör och är därför helt öppen för diffusion. ALABASTER KRISTALLAT Produktblad ALABASTER PRODUKTVÄLJARE Om ni önskar en annan kulör än vit ta kontakt med oss läs mer här: Alabaster Kulörväljare 

Alabaster Vit silikatfärg

635,25 kr1 270,49 kr
ALABASTER SILIKAT används för målning ute och inne på puts, betong, serponit, sten, fibercement (eternit, minerit) eller tegel. Yta tidigare målad med silikatfärg, kalk eller kalkcement färg målas med fördel med ALABASTER Silikatfärg. Innehåll: Kalivattenglas, vitpigment, fyllmedel, polymerer(<3%) och vatten. Alabaster Silikat lämpar sig också då du är osäker på ditt underlag och misstänker att den tidigare varit målad med en akrylat eller alkyd. Är denna väl nedsliten fäster Alabaster Silikat här. Du ska dock testa att underlaget är sugande, genom att stryka det med vatten, för att försäkra dig om att silikatfärgen kan tränga in och förena sig med putsen. Gamla rester av silikat, kalk och K/C färg går också bra att måla på. Välj rätt Alabasterprodukt ALABASTER SILIKAT produktblad Om du önskar en annan kulör än vi se här och ta kontakt med oss  Alabaster Kulörväljare