Kuriosa

Fulgentin

Glöm moderna polermedel. Prova Fulgetin. Fulgentin är ett rengörings- och polermedel grundat på mineraloljor med små tillsatser av alifatiska kolväten och destillerat vatten. Vad är då Fulgentinets fördelar? Jo, först och främst, det är helt fritt från silikon, slipmedel och syror.