Inspiration, Kulörkombinationer

Gröna hus, ljus (1800-tal, sekelskifte)

Ljusa fasadkulörer åt det pastelliga hållet var vanligt runt förra sekelskiftet. Ribbangrön som används i färgsättningen nedan är en återskapad orginalkulör från tiden.