Träfasad

Flyghangaren på Bulltofta

Byggnadens lunettform var typisk för tidens hangarbyggen och det bågformade taket bärs upp av väldiga limträbalkar, tillverkade i Töreboda. Liknande byggnader fanns över hela Europa, men under andra världskriget utgjorde de primärmål för fienden och i dag är lunettformade hangarer av trä en sällsynt relik och skall därför bevaras. Och för att de ska bevaras krävs det underhåll och då använder man äkta linoljefärg.

Back to list