Träfasad

Flyghangaren på Bulltofta

Byggnadens lunettform var typisk för tidens hangarbyggen och det bågformade taket bärs upp av väldiga limträbalkar, tillverkade i Töreboda. Liknande byggnader fanns över hela Europa, men under andra världskriget utgjorde de primärmål för fienden och i dag är lunettformade hangarer av trä en sällsynt relik och skall därför bevaras. Och för att de ska bevaras krävs det underhåll och då använder man äkta linoljefärg.