Metall

Järnkamin

Den här kaminen är behandlad med vår Grafit linoljefärg utspädd med cirka 20% terpentin. Denna blandning är lätt att applicera och framhäver alla reliefer i det dekorerade järnet. Måla tunt!

All spissvärta innehåller pigmentet grafit som är ett mineraliskt kol. Grafit ger en vacker gråsvart järnkänsla.