Måla på puts, utomhus

Linoljefärg på puts har en lång tradition och användes ofta på fasader i stadsmiljöer på 1700- och 1800-talen. Linoljefärg ansågs hålla längre än kalkfärger och hade också en hög status tack vare sitt högre pris. Skillnaden att måla på puts och trä är liten och arbetsmetoden är i princip den samma. En viktig skillnad att tänka på är att trä alltid har ett neutralt pH-värde (7) medan en nyputsad yta är basisk och har ett högt pH-värde.

Linolja och linoljefärg måste alltid målas på ett pH-neutralt underlag för att inte brytas ner och förstöras. Därför ska man alltid vänta minst tre månader innan man målar på en nyputsad yta. Då har nämligen putsytan härdat och pH-värdet sjunkit till att bli neutralt. Att måla på gammal puts är inga problem.

MÅLNING MED TRE STRYKNINGAR PÅ NY PUTS

(PUTSEN MÅSTE HA ETT NEUTRALT pH – VÄRDE (pH-7))

1. Grundmålning

Blanda själv en grundfärg enligt följande: 40 % volym linoljefärg, 30 % volym rå linolja, 30 % volym balsamterpentin.
(Ex. En liter grundfärg blandas så här: 4 dl. färg/ 3 dl. rå linolja/ 3 dl. balsamterpentin). Stryk ut denna grundfärg jämnt och väl på ytan. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den.
Alternativ Grundfärg, utan balsamterpentin: Blanda själv en grundfärg enligt följande: 50 % volym linoljefärg, 50 % volym rå linolja. Låt torka minst 4-5 dagar

2. Mellanstrykning

Måla med outspädd färg. Om färgen känns svår att stryka ut tunt på en grov puts, kan man späda färgen med 10 % volym balsamterpentin. Låt torka minst 2-3 dygn.

3. Slutstrykning

Slutmåla med outspädd färg.

MÅLNING MED LINOLJEFÄRGEN OTTOSSON VIT PUTS

Denna färg är en vit linoljefärg speciellt avsedd för putsade ytor. Den målas på pH-neutrala putsytor eller på tidigare målade putsytor. Färgen innehåller balsamterpentin och ska inte spädas. Måla två gånger tunt och jämnt med pensel eller roller. Färgen torkar upp halvblank.