Måla med standardkulör på nya obehandlade snickerier, inomhus

1. Isolera kvistarna

Måla med Schellacklösning (kvistlack) 2 gånger på kvistarna före målning. Låt torka 30 minuter.

2. Grundmålning

Tillsätt 10 ml. sickativ (torkmedel) per liter i standardfärgen och blanda själv till en grundfärg genom att späda färgen med 15 % volym Skonsam förtunning eller Balsamterpentin.
Måla ett tunt lager med grundfärgen. Låt torka minst 2 dygn. Slipa sedan av ytan lätt med ett fint sandpapper.
Vid behov spackla små hål och ojämnheter med Rubinol oljespackel. Vänta 30 minuter och slipa jämnt på de spacklade fläckarna. Grundmåla på spackelfläckarna.

3. Mellanstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg. Låt torka i minst 2 dygn. Slipa därefter lätt av ytan med ett fint sandpapper.

4. Slutstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg.

TIPS!

Önskar man en jämnare utflytning av färgen och ökad glans kan man modifiera slutstrykningsfärgen genom att tillsätta mellan 5 och 10 % av Ottosson Linoljelack.