Så målar du med linoljefärg

Målning på nya obehandlade snickerier inomhus

1. Förberedelse och grundstrykning

Schellacklösning (kvistlack) målas 2 gånger på kvistar före målning. Torktid 30 minuter.

Tillsätt 10 ml. sickativ (torkmedel) per liter i standardfärgen och blanda sedan själv en grundfärg enlig följande: Späd färgen 15 % volym med Färgrikets förtunning eller Balsamterpentin.

Måla ett tunt lager med grundfärgen. Låt torka minst 2 dygn och slipa sedan av ytan lätt med ett fint sandpapper. Vid behov spackla små hål och ojämnheter med Rubinol oljespackel. Vänta 30 minuter och slipa jämnt på de spacklade fläckarna. Grundmåla på spackelfläckarna.

2. Mellanstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg. Låt torka i minst 2 dygn och slipa därefter lätt av ytan med ett fint sandpapper.

3. Slutstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg.
Tips: Önskar man en jämnare utflytning av färgen och ökad glans kan man modifiera slutstrykningsfärgen genom att tillsätta mellan 5 och 10 % Ottosson Linoljelack.