Så målar du med linoljefärg

Ommålning på tidigare målade ytor inomhus

Linoljefärg fäster på nästan alla underlag och färgtyper och inomhus kan man måla på gamla målade snickerier utan att vara orolig för att linoljefärgen inte ska fästa. Du kan man måla på färgtyper som akrylat, alkyd och olika lackfärger. Underlaget får dock inte innehålla vax och silikon.

1. Förberedelse och grundstrykning

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan med målartvätt. Slipa lätt med fint sandpapper för att rugga ytan. Tillsätt 10 ml. sickativ per liter i standardfärgen. Blanda själv en grundfärg enligt följande: Späd färgen 15 % volym med Färgrikets förtunning eller Balsamterpentin.
Måla ett tunt lager med grundfärgen endast på de ytor som är renskrapade. Låt torka minst 2 dygn. Spackla ut små hål och ojämnheter med Rubinol oljespackel. Vänta 30 minuter och slipa jämnt på de spacklade fläckarna. Grundmåla på spackelfläckarna.

2. Mellanstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg över hela ytan som ska målas om. Låt torka i minst 2 dygn och slipa därefter lätt av ytan med fint sandpapper.

3. Slutstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg.