Måla på tidigare målade ytor, inomhus

Linoljefärg fäster på nästan alla underlag och färgtyper och inomhus kan man måla på gamla målade snickerier utan att vara orolig för att linoljefärgen inte ska fästa. Du kan måla på färgtyper som akrylat, alkyd och olika lackfärger. Underlaget får dock inte innehålla vax och silikon.

1. Skrapa bort lös färg

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta ytan med målartvätt. Slipa lätt med ett fint sandpapper för att rugga ytan.

2. Grundmålning

Tillsätt 10 ml. sickativ (torkmedel) per liter i standardfärgen och blanda själv till en grundfärg genom att späda färgen med 15 % volym Skonsam förtunning eller Balsamterpentin.
Måla ett tunt lager med grundfärgen endast på de ytor som är renskrapade från gammal färg. Låt torka minst 2 dygn.
Spackla ut små hål och ojämnheter med Rubinol oljespackel. Vänta 30 minuter och slipa jämnt på de spacklade fläckarna. Grundmåla på spackelfläckarna.

3. Mellanstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg över hela ytan som ska målas om. Låt torka i minst 2 dygn och slipa därefter lätt av ytan med ett fint sandpapper.

4. Slutstrykning

Stryk ett tunt och jämnt lager med oförtunnad färg.