Så målar du med linoljefärg

Matt linoljefärg inomhus

Matt linoljefärg är avsedd för målning på tak och väggar inomhus och kan ersätta många av dagens plastbaserade akrylatfärger. Den är lätt att använda och torkar relativt snabbt. Den blir dammtorr efter cirka 10 timmar och övermålningsbar efter cirka 24 timmar.

Sugande underlag – Vit Grund

En sugande tak- eller väggyta måste först grundmålas med Ottosson grundfärg Vit Grund inomhus för att slutresultatet ska bli bra. Hur ska man då avgöra om ytan är sugande eller inte? Man kan enkelt testa med att stryka på lite linolja på några centimeter av underlaget som ska målas. Om oljan sugs in inom en halvtimme, så måste man grundmåla ytan innan man kan måla med den matta färgen. Exempel på underlag som man vanligtvis måste grundmåla först är härdad torr puts, trä, gips, byggskivor, papp och äldre papperstapeter, samt ytor som är målade med lim, emulsions och temperafärger.

Icke sugande underlag

På ytor där linoljan inte sugs in i underlaget, kan man måla direkt med den matta linoljefärgen, utan att grundmåla först. Exempel på underlag som man vanligtvis kan måla direkt på med den matta linoljefärgen är plastfärger, oljefärger och moderna ytbehandlade tapeter. Matt linoljefärg appliceras i ett eller två lager med pensel, lack-roller eller spruta. När färgen har torkat ett par veckor blir den målade ytan vattentålig och går att torka av med fuktig trasa.

Den matta linoljefärgen innehåller kokt linolja, färgpigment och Färgrikets förtunning och är varken hälsoskadlig eller miljöfarlig. (Se vårt säkerhetsdatablad)

OBS!

På ytor inomhus som utsätts för mer slitage och/eller kräver regelbunden rengöring rekommenderar vi inte den matta linoljefärgen. Använd istället vår standard linoljefärg. Exempel på underlag där vi inte rekommenderar målning med matt linoljefärg är golv, kökssnickerier, och bruksmöbler.